Doorbraakproject De zorg ontzorgd met ICT

"Slim gebruik van ICT om ouderen langer gezond en zelfredzaam te houden"

Delen

Doorbraakproject De zorg ontzorgd met ICT

Het publiek-private Doorbraakproject ‘De zorg ontzorgd met ICT’ heeft zich de afgelopen anderhalf jaar gericht op opschaling van eHealth in de zorg om mensen langer gezond en zelfstandig te houden. Vier initiatieven zijn gehonoreerd bij hun opschalingsstappen en op drie opschalingsbelemmeringen zijn acties ondernomen. Het Doorbraakproject heeft met haar bijeenkomsten, praktische tools en artikelen in vakbladen een doelgroep van zorgaanbieders, beleidsmedewerkers, zorgverzekeraars en ICT-leveranciers bereikt.

Aanjager van het Doorbraakproject was Dik Hermans, voorzitter van stichting VitaValley. Lees zijn eHealth ambitie in Zorgvisie. De partners waren de ministeries van VWS en EZ, ZonMw en ECP | Platform voor de InformatieSamenleving. Het doorbraakproject houdt op, maar de ingezette beweging gaat door, met name als onderdeel van de programmadirectie Innovatie en Zorgvernieuwing van het ministerie van VWS. De initiatieven zullen zich verder ontwikkelen en coalities ontstaan om de belemmeringen weg te nemen.

Gehonoreerde initiatieven

Via ZonMw is een call uitgezet en een commissie opgericht voor beoordeling, selectie en begeleiding van de voorstellen. Deze commissie onder leiding van Rien Meijerink -voormalig voorzitter van de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg- signaleerde dat het moeilijk was echt serieuze opschalingsinitiatieven te vinden. Volgens de commissie moest om echte opschaling te bereiken onder andere de bekostigingsstructuur op de schop. Dat kan niet in een keer. Daarom heeft zij aanbevelingen gedaan voor een stapsgewijze aanpassing naar een nieuw bekostigingssysteem.

De ZonMw commissie kwam tot deze inzichten na beoordeling van zesendertig kansrijke projecten die op innovatieve wijze ICT-oplossingen inzetten om de zelfredzaamheid van ouderen te vergroten. Daarvan zijn er vier gehonoreerd: OZO-verbindzorg, Pazio, Leefstijlmonitoring en Obli. OZO Verbindzorg bleek het meest succesvol. Zorgverzekeraar Achmea heeft zich er voor een periode van twee jaar financieel aan verbonden en inmiddels vinden ook afspraken met andere zorgverzekeraars plaats. Inmiddels wordt OZO door meer dan 1500 mensen in zeven steden gebruikt en staat het initiatief aan de vooravond van landelijke opschaling.

Randvoorwaarden/belemmeringen

  • eHealth Stedenestafettes en opschalingscoalitie – Het Doorbraakteam signaleerde samen met het initiatief de Zorgende Stad dat gemeentes vanwege de decentralisatie zo druk waren met reorganiseren, dat innovatiemogelijkheden met eHealth aan hun aandacht ontsnapten. Ook was er weinig bewustzijn wat andere gemeentes op eHealth gebied ontwikkelden. Een estafette werd opgezet waarbij kennis over eHealth werd uitgewisseld en de rol die de gemeente daarbij kon spelen. De estafette ging langs Alkmaar (zie iBestuur artikel), Woerden, OIZ (ICT-ondernemers in de zorg), Enschede, Rotterdam, Smallingerland en Eindhoven. In de tweede helft van 2016 zal de estafette zonder het Doorbraak label nog langs Breda, Amsterdam en Den Haag gaan. Uit elke stad worden de tips en tricks verzameld en in een praktische toolkit verwerkt. Momenteel kijken de steden of er een opschalingscoalitie kan worden gevormd, waar de stap van awareness naar gezamenlijk opschalen kan worden gezet. Bekijk korte video’s met de ICT-innovaties per stad en lees over de ontwikkelingen rondom de opschalingscoalitie.
  • Beeldschermzorg: workshops, toekomstscenario’s en healthdeals – Beeldschermzorg biedt een efficiënte ondersteuning voor mensen die langer zelfstandig thuis willen wonen. Het Doorbraakteam wilde een extra impuls geven om het gebruik ervan te versnellen. Reden om specifiek op toepassing van deze technologie initiatieven te ontwikkelen waaronder een casusworkshop ‘Financiering Beeldschermzorg’ met de zorginstellingen Zuidzorg en Sensire en een scenariotraject Toekomst Beeldschermzorg. Lees hier een interview met adviseur Daniel Tijjink over de aanpak van de scenario’s. Noord-Limburg en Zuid-Oost Brabant zijn twee regio’s waar regionale partijen met behulp van de scenario’s de ambitie hebben om een health-deal te gaan sluiten. Ook belangstelling? Dan kunt u zich hier aanmelden.
  • Digivaardig in de zorg - Het gebrek aan digitale vaardigheden in de zorg is een probleem voor implementatie en opschaling. Het doorbraakteam heeft hier een goedbezochte conferentie aan gewijd, waaruit een coalitie Digivaardig in de zorg is ontstaan met partijen als V&VN, Actiz, AO-VVT, OIZ, ECP, ZiN, de Haagse Hogeschool, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Nictiz. De coalitie heeft als doel partijen bij elkaar te brengen op het gebied van zorg en digitale competenties. Met elkaar werken de partijen binnen de coalitie aan concrete activiteiten die bijdragen aan meer divaardigheden in de zorg. De volgende activiteiten hebben zij ontwikkeld of zijn in ontwikkeling; de e-mail cursus http://www.slimmerwerkenindezorgin1minuut.nl, een onderzoek naar digitale vaardigheden en beroepsprofielen, digitale competenties e-skills voor verpleegkundigen, een zelftest digitale vaardigheden in de zorg en een whitepaper. Op 10 juni organiseerde de coalitie een drukbezochte sessie ‘Adapting health professionals education to fit innovation’ tijdens de Europese eHealth week in de Beurs van Berlage in Amsterdam. De coalitie breidt zich nog uit. Zo hebben een aantal partijen zich gemeld tijdens een open werkgroep van de coalitie tijdens de eHealth week, waaronder Vilans, Pharos, Zorgzijnwerkt.nl en de Universiteit van Utrecht. Voor meer informatie www.digivaardigindezorg.nl

Partners