Doorbraakproject Massaal Digitaal

"Burgers en bedrijven maken massaal gebruik van digitale voorzieningen om hun zaken met de overheid af te handelen"

Delen

Doorbraakproject Massaal Digitaal

Nieuw digitaal platform ‘Optimaal Digitaal’ voor burgers en bedrijven

Het doorbraakproject Massaal Digitaal houdt op te bestaan. Gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsdiensten kunnen voor methoden om hun digitale dienstverlening te versterken voortaan terecht op het nieuwe digitale platform Optimaal Digitaal.

Nieuw platform

Onder regie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is het digitaal platform Optimaal Digitaal gestart. De website bevat tientallen beproefde methoden om digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven te versterken. De voorbeelden zijn voorzien van een heldere instructie voor toepassing in de eigen organisatie. Op deze manier stimuleert het Optimaal Digitaal de olievlekwerking binnen de gehele overheid van digitalisering van de dienstverlening. De verdere doorontwikkeling van dat digitale platform en de verspreiding van de methodieken is onderdeel van de Implementatieagenda Digitaal 2017.

Meer informatie over achtergrond, doelen en initiatiefnemers van het platform Optimaal Digitaal vindt u in het menu onder ‘over ons’.

Aanpak en successen van Doorbraakproject Massaal Digitaal

Het Doorbraakproject Massaal Digitaal heeft -om burgers en bedrijven massaal gebruik te laten maken van digitale voorzieningen- onderzoek gedaan en methodes in kaart gebracht. Daniel Ropers, algemeen directeur bol.com, was aanjager van het project en werkte samen met partners als het ministerie van Economische Zaken, het ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ECP | Platform voor de InformatieSamenleving en een online champions team.

Het doorbraakproject is met een aantal overheidsorganisaties aan de slag gegaan om ze zelf concrete stappen te kunnen zetten naar een betere digitale dienstverlening. Zo kregen twee gemeenten, een provincie en drie uitvoeringsdiensten als casusorganisaties ondersteuning vanuit bedrijven met een succesvolle online-strategie. In de gemeente Pijnacker-Nootdorp steeg het aantal digitale aanvragen van bedrijven via eHerkenning met 44% en bij de Dienst Justis steeg het percentage geheel digitaal aangevraagde VOG’s van 34% naar 50%.

Ook heeft het doorbraakproject een extern bureau laten onderzoeken wat burgers en bedrijven belemmert om hun zaken met de overheid digitaal af te handelen. Uitkomsten van het onderzoek waren dat tevredenheid met de huidige route een belangrijke barrière vormt voor gedragsverandering, de mogelijkheid tot persoonlijk contact dient te worden behouden en dat er nog winst valt te behalen door het bevorderen van bekendheid en bewustzijn van de digitale mogelijkheden.

Partners