Doorbraakproject MKB Innoveert

"MKB-ondernemers vergroten hun concurrentiekracht door innovatie van producten en diensten"

Delen

Doorbraakproject MKB Innoveert springplank voor ICT versnelling ondernemers

Een ICT-tool die criminelen ‘vangt’ bij tankstations. High Performance Computing die ondernemers in staat stelt levertijden te verkorten. Een online docureeks die het MKB uitlegt wat de business kansen zijn van het Internet of Things. Dit zijn enkele highlights van het publiek-private Doorbraakproject ‘Ambitieuze MKB’er innoveert met ICT’. Dit doorbraakproject heeft de afgelopen tweeënhalf jaar circa 44.000 ondernemers geïnformeerd en hen geholpen hun producten of diensten slimmer te maken.

Het Doorbraakproject zelf houdt op te bestaan. De ontwikkelde loketfunctie, kennis en tools worden voortgezet door de projectpartners MKB Nederland/VNO-NCW, TNO, Kamer van Koophandel, SurfSara, ECP | Platform voor de InformatieSamenleving en het ministerie van Economische Zaken. Lees hieronder bij wie u vanaf nu terecht kunt.

Aanjagers en highlights

Het project werkte met twee aanjagers -zelf ook ondernemer- Willem Vermeend en Erna Froon. De partners waren MKB Nederland/VNO-NCW, TNO, Kamer van Koophandel, SurfSara, ECP | Platform voor de InformatieSamenleving en het ministerie van Economische Zaken.

De partners ontwikkelden samen een kennisbank en praktische tools, organiseerden kennisdelingsbijeenkomsten en zorgden voor vruchtbare samenwerkingen tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven. De docureeks ‘Aan de slag met Internet of Things’ was een mooie kroon op het Doorbraakproject. Deze is al 12.000 keer bekeken.

Enkele highlights

  • HPC - SURFsara stelde haar High Performance Computers beschikbaar voor het MKB. Startups als Baseclear (DNA onderzoek) hebben hiervan gebruik gemaakt en konden enorme efficiencyslagen maken. Bekijk hier het filmpje.
  • BIM in de Bouw - In samenwerking met Bouwend Nederland, de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus, Uneto-VNI en FME werden er regionale bijeenkomsten over het Bouw Informatie Systeem georganiseerd. Dit om MKB’ers in de bouwsector te stimuleren met dit kostenverlagende, slimme systeem aan de slag te gaan. Lees hier een verslag.
  • IoT – Willem Vermeend lanceerde op de Dag van de Innovatie van de Kamer van Koophandel de vijfdelige documentaire reeks ‘Aan de slag met Internet of Things’ waarin drie innovatieve ondernemers vertellen over hun IoT business model. Partners Kamer van Koophandel, TNO en ECP zijn intensief betrokken geweest bij de ontwikkeling van het script, de partnercampagne en het perstraject. De lancering heeft veel publiciteit gegenereerd. De Financiële Telegraaf, Emerce en BNR hebben het onderwerp onder meer opgepakt. Ook was er een mediapartnership met de Financiële Telegraaf die er een speciale pagina voor maakte.
  • ICT randvoorwaarden - Het Doorbraakproject was betrokken bij het opstellen van de actieagenda Smart Industry wat resulteerde in een plan van aanpak ‘ICT randvoorwaarden Smart Industry’. In lijn met de actieagenda Smart Industry zijn er projecten geïnitieerd op het gebied van datagebruik, -beheer en –uitwisseling, ketensamenwerking en cyber security & safety.
  • Mediabereik – Doorbraak MKB Innoveert wist ook via media als BNR, Link Magazine, Emerce en de Financiële Telegraaf de ondernemer goed te bereiken. Zo vertelde ondernemer Harry Viet in BNR’s Zaken doen met over zijn slimme muizenval en publiceerde Link Magazine een 4-delige reeks over de diverse fieldlabs die in Nederland zijn ontstaan.

Nieuwe MKB loketten

TNO en de Kamer van Koophandel zetten de kennis die is opgedaan in het samenbrengen van ondernemers en de ontwikkelde tools voort in de wegwijzer Smart Industry, de fieldlabs Smart Industry en binnen de verschillende actielijnen uit de Smart Industry actieagenda. De business kansen van het Internet of Things blijft een belangrijk thema. Vind de kennis en tools op de speciale IoT pagina van zowel de Kamer van Koophandel als TNO. Ook gaat TNO nog door met de Technologie Clusters; gesubsidieerde kennisoverdracht door en voor MKB-ers. SurfSara blijft ook in de toekomst rekenkracht aanbieden aan ondernemers via HPC Cloud. En het ministerie van Economische Zaken blijft innoveren met ICT als belangrijk onderwerp agenderen. Zo zijn de thema’s Big Data en Smart Industry opgenomen in Commit2Data; een innovatieprogramma waarin ondernemers met kennisinstellingen kunnen samenwerken.

Partners